MATHARE GIRL POWER PROJECT   Newsletter Autumn 2019

Donations to Stichting Mathare Girl Power –  NL97 RABO 0313 0268 15
We are a registered charity – KvK number 65030249

Contents

  1. News from the Salon / Nieuws over de salon
  2. Our mentorship program / het mentorship programma
  3. Fundraising news / Fondsenwerving nieuws
  4. Support us / Ons project steunen 

 

News from the Salon

Since our last newsletter work at the salon has been continuing as before but with a few minor changes. After the salon was robbed in March, it was decided that it would be safer to change opening hours, so the salon would only be open during daylight hours. The safety of our girls and customers is of the utmost importance. It is also safer to only have a small sum of money on the premises at any one time, so from now on, this has become standard procedure.

After we raised some extra funds by selling food and books here in Amersfoort, we had enough to reimburse the amount that was stolen and some extra to replace mobile phones. The girls at the salon have shown how strong they are by continuing with their training and work at the salon despite what happened in March. Nairobi remains a city with a high rate of crime and corruption, but we are determined to stand strong and support our girls  and young women towards empowerment and a brighter future.

Sinds onze laatste nieuwsbrief loopt de salon nog steeds, maar wel met wat kleine veranderingen. Sinds de overval in Maart is besloten om de openingstijden aan te passen zodat de salon alleen overdag open is. De veiligheid van onze meiden is het allerbelangrijkst. Daarnaast is het veiliger om maar een kleine hoeveelheid geld op locatie te hebben, ook dit is vanaf nu de standaard procedure.
Nadat we extra geld hebben kunnen ophalen door de verkoop van hapjes en boeken in Amersfoort, was er genoeg om het geld dat gestolen werd weer terug naar de salon te krijgen. Ook zijn alle mobiele telefoons vervangen.
De meiden van de salon hebben laten zien hoe sterk ze zijn en gaan door met hun training en werk in de salon ondanks wat er gebeurd is.
Nairobi blijft een stad met veel criminaliteit en corruptie, maar wij zijn vastberaden sterk in onze schoenen te blijven staan om onze meiden en vrouwen in Nairobi te helpen richting een geëmancipeerde, mooie toekomst. 

Our mentorship program has been a resounding success. Each of the 10 mentors we trained, then each mentored five other girls, which meant that valuable knowledge and advice was passed on to others. This way 50 girls have benefitted from the program.

In August all our trainers, newly trained mentors and everyone who was involved in the program came together for a final summit. It was a moment for all involved to meet, share experiences and ideas and form new friendships and networks.  We have had very positive responses from Nairobi from everyone who has been involved and we are so very grateful for everyone’s hard work. Maqulate has done a fantastic job as project manager organising and managing the program. We are so grateful to everyone who has given their time, energy and dedication to voluntarily working for this program and really making a difference to girls’ lives. And of course incredibly grateful that so many of you helped with fundraising and donated to make the programme possible. We couldn’t have done it without you. 

Ons mentorship programma is een ongelofelijk succes. De tien mentoren die wij getraind hebben zijn daarna elk vijf meiden gaan trainen, waardoor hun waardevolle kennis en advies is doorgegeven. Op deze manier hebben wel vijftig meiden baat gehad bij ons programma. In augustus kwamen al onze trainers en en mentoren die meededen aan het programma bij elkaar voor een laatste ‘bijeenkomst. Het was een moment waarbij ze elkaar konden ontmoeten, ervaringen konden delen en nieuwe vriendschappen hebben gesloten. We hebben hele positieve reacties gekregen vanuit iedereen die betrokken was bij het programma in Nairobi en zijn ontzettend dankbaar voor iedereens inzet. Maqulate heeft het geweldig gedaan als projectmanager door het programma te organiseren en leiden. We willen iedereen bedanken die zijn tijd, energie en toewijding heeft gegeven om vrijwillig aan dit project te werken en daarmee echt een verschil hebben gemaakt in het leven van de meiden. En we zijn natuurlijk ontzettend dankbaar dat jullie hebben geholpen met de fondsenwerving en donaties om te zorgen dat het programma mogelijk gemaakt kon worden. We hadden het niet zonder jullie gekund! 

Even though the program has come to a close for now, the work of trainers and mentors carries on as they have been approaching other schools in Nairobi, organising and giving workshops and information days. We also welcome ten extra volunteers to our program, who are all young women studying at the Kenyatta University in Nairobi. They will all be helping to educate, inspire and encourage our schoolgirls to make positive conscious choices in life and will be a great example to encourage schoolgirls to achieve the best they can. Welcome ladies!

Ook al is het programma voor nu afgelopen, het werk van de trainers en mentoren gaat door aangezien zij nu bezig zijn met het benaderen van scholen voor workshops en informatiedagen.
We hebben ook tien nieuwe vrijwilligers die zich aangemeld hebben bij het programma. Dit zijn allemaal studenten aan de Kenyatta University in Nairobi. Zij zullen allemaal helpen met de educatie van jonge meiden door hen te inspireren positieve keuzes te maken in hun leven. Op deze manier zullen zij een geweldig voorbeeld zijn om de meiden aanmoedigen het beste van hun leven te maken. Welkom dames! 

We want to be able to continue with this program to train more mentors, reach out and educate more girls and try to get our program adopted in schools as part of their curriculum. Hopefully we can achieve this goal with your support. The results of this program shows just what can be done with a small amount of money and the effects are so much bigger than we anticipated. We used the donation that we got from stichting Contribute of 2500 euros and all your donations to fund the programme. Together really can make a difference and we’re incredibly grateful. 

We willen het programma met onze mentoren graag kunnen voortzetten. We hopen nog meer meiden educatie te kunnen geven door ons programma onderdeel van het curriculum te laten zijn op scholen.
Hopelijk kunnen we dit doel behalen door jullie steun. De resultaten van het programma laten zien wat er allemaal gedaan kan worden met een kleine hoeveelheid fondsen. We hebben de donatie van stichting Contribute en al jullie donaties gebruikt om dit programma te kunnen bekostigen. De effecten zijn echt groter dan verwacht en we kunnen hiermee echt verschil maken! 

 

Fundraising news 

Pergolesi concert
Since our last newsletter in the Spring, we have been busy fundraising. Some events were very successful and we can say that our Pergolesi concert in April, was the most successful event so far in 2019.  The concert took place in a small church in Amersfoort. We filled all the seats and everyone listened to a concert of top quality classical music played by Kwartet Amersfoorts Klarinettisten with Lieke Loosjes and sung by professional singers Hannie Slingerland and Judith Kamerman. The sale of tickets, drinks and homemade cakes raised an incredible 550 euros which we’re so pleased about!

Sinds onze laatste nieuwsbrief in de lente zijn we erg druk geweest met fondsenwerving. Sommige evenementen waren erg succesvol, maar het Pergolesi concert dat we organiseerden in April was echt het hoogtepunt in 2019. Het concert vond plaats in een kleine kerk in Amersfoort. We waren compleet uitverkocht en iedereen genoot van een prachtig klassiek concert. Het Kwartet der Amersfoortse Klarinettisten speelde samen met Lieke Loosjes, en er werd gezongen door professionele zangeressen Hannie Slingerland en Judith Kamerman. Met de kaartverkoop en verkoop van drankjes en huisgemaakte cake en taart hebben we een ongelofelijk bedrag van 550 euro opgehaald waar we echt heel blij mee zijn! 

Prints and postcards
We also organised a sale of prints and postcards at the Mariposa reunion in June and the money raised went towards not only supporting the girls at the salon, but gave everyone reason to look back on the Good times at the Mariposa. Many thanks to Carlijn for printing them all for us and of course to Peter Sims for letting us reproduce his painting for a good cause. 

If anyone missed out on buying a print or a set of postcards, we still have some available. Send an email to fionaweijkampsims@gmail.com if you would like one. A great idea for Sinterklaas or Christmas gifts!

Ook hebben we prints en ansichtkaarten verkocht bij de reünie van de kroeg ‘Mariposa’ in juni. Al het geld dat we hiermee hebben opgehaald was niet alleen een investering in de toekomst van de meisjes, maar door de verkoop konden vaste gasten ook oude herinneringen herleven van hun favoriete kroeg. Ontzettend bedankt aan Carlijn voor het printen en natuurlijk aan Peter Sims dat wij zijn mooie schilderij mochten reproduceren voor een goed doel. 

Mocht iemand de kans hebben gemist om een print of ansichtkaarten te kopen, er zijn er nog een aantal van beschikbaar. Mocht je interesse hebben, stuur dan een email naar fionaweijkampsims@gmail.com.  Een ontzettend leuk cadeau-idee voor Sinterklaas of Kerst!

Vathorst college fundraising
We held some great fundraising events at the Vathorst college with the sale of snacks in the school canteen and a charity fundraising market in which students think of ways to raise funds and organise their own market stall to sell what they have made. It’s a great way to raise awareness of issues such as poverty and how it affects other childrens’ lives around the globe. And my colleague baked delicious cakes and biscuits for students and staff, which is always a great way of raising funds. Thanks Susan!

We hebben ook geweldige fondsenwerving evenementen gehad op het Vathorst College. Zo hebben we snacks en hapjes verkocht in de pauzes en een ‘goede doelen markt’ opgezet. De leerlingen konden zo zelf manieren bedenken om geld op te haen en hun eigen marktkraam organiseren om zelfgemaakte dingen te verkopen. Dit is een geweldige manier om de leerlingen bewust te krijgen van hoe armoede invloed heeft op de levens van andere kinderen op de wereld. Ook bakte mijn collega weer ontzettend lekkere taarten en cakes voor de studenten en personeelsleden, altijd een goede manier om geld op te halen. Dankjewel Susan! 

Supersized Piggy bank
This autumn we received a generous donation from friends who saved the proceeds from the sale of household items they didn’t need anymore. When you move to a smaller house, you can’t take everything with you, which was great for us, as the pig gradually got heavier and heavier. The funds raised were shared between our project and and another education project in Malawi.
Thanks so much Ruut and Mariska for your donation. We really appreciate it! 

In de herfst kregen wij ook een ontzettend gulle donatie van vrienden die veel van hun spullen hadden verkocht die zij niet meer nodig hadden. Als je naar een kleiner huis verhuist kun je natuurlijk niet alles meenemen. Fijn voor ons, want het spaarvarken werd steeds voller! Het geld is verdeeld tussen Mathare Girl Power Project en een ander educatief project in Malawi.
Ontzettend bedankt Ruut en Mariska voor jullie donatie, we waarderen het ontzettend!

Support us

Donate: Did you know that donations given to an ANBI registered charity are tax deductible? You can find out more about this on the Internal Revenue website (het Belasting dienst website:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
Perhaps you would consider donating a fixed amount every month. It would help us tremendously! 

Doneren: wist je dat donaties gegeven aan een ANBI geregistreerde stichting aftrekbaar zijn van de belasting? Je kunt hier meer informatie over vinden op:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
Misschien zou je elke maand een vast bedrag willen doneren? We zijn hier ontzettend mee geholpen!

 

Volunteers wanted! 

Do you have any experience in fundraising or organising fundraising events?
Are you aware for who, how and why we run our project and would you like to help us by volunteering a few hours of your spare time every month?
We are a small team of 3 dedicated women who could do with another volunteer to join us.

For information about our project go to    www.matharegirlpowerproject.com

If you think volunteer work is something that appeals to you and you would like to join our team, let us know and send an email to fionaweijkampsims@gmail.com

Vrijwilligers gevraagd!

Heb jij ervaring met fondsenwerving en het organiseren van events?
Weet jij iets van ons project af, voor wie wij het doen en waarom? Zou je ons een paar uren in de maand daarbij willen helpen?Wij zijn 3 toegewijde vrouwen die op zoek zijn naar een extra vrijwilliger die ons team kan komen versterken.

Voor meer informatie over ons project ga naar onze website: www.matharegirlpowerproject.com

Als jij denkt die vrijwilliger te zijn die kan bijdragen aan ons project, stuur dan een mail naar fionaweijkampsims@gmail.com.