NIEUWSBRIEF MATHARE GIRL POWER PROJECT

december 2020

 

Donations to Stichting Mathare Girl Power –  NL97 RABO 0313 0268 15

We are a registered charity – KvK number 65030249

 

Contents;

 1. About us / Over Ons  
 2. News from Nairobi / Nieuws uit Nairobi 
 3. News from the Salon / Nieuws over de salon
 4. Covid-19 rescue plan / covid-19 overlevingsplan  
 5. Fundraising news / Fondsenwerving nieuws  
 6. Support us / Ons project steunen

 

About Us

Mathare Girl Power Project is a community based project which focuses on using education, mentorship and coaching to improve the coping mechanisms of girls and young women. We are based in and around Mathare, one of the biggest Informal Settlements in Nairobi, Kenya. 

Our aim is protecting vulnerable children and young women through education and coaching in the following subjects

 • childrens rights
 • Sexual health and education
 • Menstrual hygiene
 • Family planning
 • Preventing AIDS/HIV

We do this via workshops, group discussion, mentorship and coaching sessions, civil rights advice in schools and in the local community. We also use sporting activities as a way of encouraging teamwork, creating a bond, reducing stress and encouraging positivity

 

Over Ons

Het Mathare Girl Power Project is een gemeenschapsorganisatie gebaseerd op het inzetten van onderwijs, mentorschap en coaching om zodoende de coping mechanismen van jonge vrouwen te versterken. Wij werken in een van de grootste de sloppenwijken van Nairobi, Mathare en omliggende gebieden.

Wij concentreren ons op het beschermen van kinderen door onderwijs, mentorschap, coaching van de jongvolwassen vrouwen op de volgende terreinen: 

 

 • Burgerrechten,
 • Seksuele voorlichting en gezondheid, 
 • menstruele hygiëne, 
 • family planning en 
 • AIDS/HIV preventie, 

 

door het aanbieden van workshops, focusgroep discussies, coaching en burgerrechten advies, in scholen en gemeenschappen in de omgeving. 

Wij bieden ook sportieve activiteiten aan als een middel om teambuilding te stimuleren, barrières te verlagen, het verlichten van stress en het bevorderen van positiviteit.

News from Nairobi

Nairobi is still in the grip of the Corona virus and Covid restrictions. The Kenyan Government has not been a reliable source of support for poor families and the poorest receive no support at all. That’s why we as a small project were happy to be able to offer support to 500 families who are struggling to survive during the pandemic. The situation for the poorest was already bad before the pandemic and as families lost jobs and basic income due to the lockdown, their situation has only become worse. Families are trying to survive on 75 cents per day which means one small meal a day.

Thankfully in January schools will be opening their doors but with strict regulations. But parents and carers are still at home out of work. Face masks are compulsory for everyone, including children and large fines or even prison sentences will be incurred if they are not worn.

The effects of Covid on the poor;

 • High unemployment especially for day workers
 • Loss of income therefore unable to buy food
 • No money for school fees and no access to digital teaching
 • Increase of gender based violence triggered by frustration and hopelessness
 • Increase in child marriages and prostitution because of poverty and an inability to feed families.

 

Nieuws uit Nairobi

Het Corona virus blijft zich verspreiden in Nairobi en de Keniaanse regering biedt geen oplossingen of hulp voor de armsten in hun hoofdstad. Daarom zijn wij, als kleine stichting, heel erg blij dat wij zo’n 500 gezinnen hebben kunnen ondersteunen gedurende de laatste paar maanden. De situatie voor de armsten in Mathare was al ontzettend moeilijk vóór de Covid-19 pandemie. Helaas is het de laatste tijd alleen maar erger geworden. Families die gedwongen thuis zitten zonder werk hebben geen inkomen. Hun verhalen zijn schrijnend. Wij hoorden dat deze gezinnen het moeten redden met 0,75 Euro per dag. Dit betekent dus maar één maaltijd per dag.  

Gelukkig zijn de scholen weer geopend, maar er zijn erg weinig mogelijkheden om te werken waardoor de levensomstandigheden voor gezinnen alleen maar slechter worden. Buiten lopen zonder gezichtsmasker betekent een boete van 20,000 Keniaanse shilling of een gevangenisstraf van 6 maanden of beiden.

 

Het effect van Covid:

 

 • Werkloze ouders en verzorgers, zonder inkomens.
 • Geen geld om hun families te voeden. 
 • Geen schoolgeld en weinig mogelijkheden om digitaal onderwijs te krijgen.
 • Toename van geweld tegen meisjes en vrouwen door oplopende frustratie en uitzichtloosheid.
 • Toename van gedwongen huwelijken en prostitutie door armoede en onvermogen gezinnen te voeden.

 

 

News from the Salon

2020 has been a difficult year for the girls working at our hair salon. The salon had to close due to the lockdown and a night time curfew. This meant no customers and no income. After a few months the rules were relaxed and the salon was open, although customers were few and far between. There was not much income for the girls. At this moment the salon is open and customers are slowly starting to come back. Open hours are shorter as the salon no longer opens in the evenings. But we are all hoping for better times in 2021.

 

Nieuws over het Salon

Voor de vrouwen die in het salon leren en werken is het ook een moeilijke jaar geweest. Door de lockdown en avondklok was de salon tijdelijk dicht en dus was er geen inkomen voor hun. 

De strenge regels waren iets versoepeld naar een paar maanden en het salon kon overdag wel open gaan. Klanten bleven eerst weg en toen ze langzaam terug kwamen, was er weinig te verdienen voor de vrouwen. Op dit moment is het salon open en wij zijn dankbaar voor de trouwe klanten die het wel kunnen betalen. Iedereen blijft hopen op betere tijden en dat het gewoon in 2021 weer een gezellig, druk kapsalon kan worden zoals het was voor de pandemie.

 

Covid 19 Rescue Plan August – October 2020

Thanks to support and sponsoring from the Contribute Foundation  https://www.contribute.nl/  

we were able to support all the girls and their families who are part of our Mentorship Programme, with life saving food parcels during the months of August, September and October. These parcels contained basic foodstuffs such as rice, tea, sugar, vegetables, sanitary towels, soap, facemasks and important safety information about the Covid virus in Swahili and English.

Maqulate Atieno (our project manager) and her team of volunteers sourced products and organised the delivery of food parcels to the families. The girls’ teachers helped by organising lists of names of the girls and their family members in each household and parcels were prepared according to the size of each household. In this way, everyone received what they needed. It was quite a job and quite a challenge for the team.

Some parents were able to pick up parcels at schools, others were delivered and some were distributed at the Soul and Mercy Orphanage School, where some of the girls live

 

What we have achieved

 • Via 500 girls we fed 1800 people for three months
 • We handed uit 1000 folders with safety advice
 • We gave parents instruction on how to stay safe from Covid in English and Swahilli
 • We provided 1500 people with facemasks
 • We provided more than 500 women and girls with sanitary towels and gave menstrual health and advice workshops to girls.
 • We provided food for the children at the Soul and Mercy childrens home and gave menstrual health and personal hygiene workshops

 

The effects of our actions

 • Families have had three months food security
 • Reduction of stress and anxiety and more peaceful households
 • Reduction in gender based violence. It is women who are seen as responsible for feeding families and are at the mercy of frustrated partners
 • Girls and women unable to buy sanitary products, use strips of cloth which is both unhygienic and a cause of shame and embarrassment for them. We have provided a sense of security and the ability to live life normally during their menstrual period. 

 

Covid 19 Rescue Plan augustus – oktober 2020

  Dankzij de sponsoring van de Contribute Foundation,  https://www.contribute.nl/  kregen alle meisjes die betrokken zijn bij ons mentorschap programma levensreddende voedselpakketten voor hun gezinnen tijdens de maanden augustus, september en oktober. Deze pakketten bevatten voedingsmiddelen, zoals rijst, suiker, thee en groente, maandverband, zeep, gezichtsmaskers en belangrijke veiligheidsinformatie over Covid-19 in het Engels en het Swahili. 

Maqulate Atieno, onze projectmanager, en een team van betrokken vrijwilligers zijn de laatste maanden bezig geweest met het inkopen van alle artikelen via de lokale markten en groothandels. Daarna hebben ze alles verdeeld in de verschillende pakketten. De docenten van alle scholen waar wij mee samenwerken hebben lijsten gemaakt zodat de pakketten passend zijn voor de specifieke huishoudens. Op deze manier kreeg ieder familie een samengesteld pakket met precies wat zij nodig hadden.

Het was een flinke klus zo te zien! 

In een weekend in de maanden  augustus, september en oktober kwamen de ouders naar de school om hun pakket op te halen. Tevens werden er voedselpakketten bezorgd bij een weeshuis in de buurt, waar enkele meisjes wonen die bij ons het mentorschap

programma hebben gevolgd. De rest van de pakketten werden bezorgd bij de families thuis.

 

Wat hebben we bereikt?

 

 • Via de 500 meisjes hebben we 1800 personen bereikt en van voedsel kunnen voorzien voor drie maanden;
 • 1000 folders uitgedeeld met belangrijke veiligheidsinformatie over Covid-19.
 • UItleg gegeven aan alle deelnemers die pakketten kregen, over Covid en hoe ze zichzelf en anderen kunnen beschermen, in Engels en Swahili.
 • 1500 mensen van beschermende  gezichtsmaskers voorzien (augustus jl.).
 • Meer dan 500 meisjes en vrouwen maandverband gegeven. Hierbij ook instructie en informatie gegeven aan jonge meisjes over menstruatie en persoonlijke hygiëne.
 • Workshops in het buitenlucht gegeven over veilig blijven tijdens Covid-19.
 • Kinderen in het kindertehuis Soul Mercy van voedsel kunnen voorzien en wees-meisjes een deel van ons Mentorschap Programma onderwezen over menstruatie en persoonlijke hygiëne.

 

 

Het effect van onze actie

 

 •  Door voedsel uit te delen hebben families zekerheid gekregen dat ze een maand lang kunnen eten.
 • Zekerheid betekent minder stress en rust in wat een erg zorgelijke situatie is.
 • Vermindering van Gender Based Violence. Reductie van agressie. Het zijn vrouwen die de meeste verantwoordelijkheid krijgen om een familie te voeden en hierdoor zijn zij het doelwit van gefrustreerde partners.
 • Vrouwen en meisjes die geen maandverband kunnen gebruiken omdat ze geen geld voor hebben zijn gedwongen om stukjes doek te gebruiken, te wassen en buiten op te laten drogen. Dit is beschamend voor meisjes en schaamte is de grootste reden waarom meisjes niet naar school gaan als ze ongesteld zijn. Door maandverband aan ze te geven, bieden we zekerheid en bouwen ze zelfvertrouwen op waardoor ze zonder schaamte naar buiten gaan. 

 

 

Fundraising news

Unfortunately we had less opportunities to raise funds in 2020, due to the Covid epidemic and the lockdowns which followed. There were no markets to sell products, no concerts which we could organise and no school fundraising activities whilst the school was closed. Thanks to the Contribute Foundation we were able to support our girls and their families in Nairobi. Our girls at the hair salon had a hard time during the lockdown. Our salon costs are 300 euro’s per month. Thankfully we have managed to pay these costs so far and we hope, with your support that we will continue to be able to pay them in 2021. 

 

One thing which we did manage to do was sell lots of facemasks to friends and colleagues. WE are very grateful to Madelon Sieberichs who spent many hours sitting behind the sewing machine making them to order. We couldn’t have done it without you Maddy!

 

And we are extremely grateful for donations from friends and family who have helped us support our hair salon.

 

Fondsenwerving nieuws

Door de Covid pandemie hebben we veel minder mogelijkheden gehad om fundraising acties te organiseren en uitvoeren. Tijdens de lockdown was het onmogelijk. Geen markten of concerten en gezien het feit dat alle leerlingen van het Vathorst College thuis zaten, konden we ons gewoonlijke activiteiten op school ook niet uitvoeren. 

Gelukkig, door Stichting Contribute hebben wij alle meisjes die betrokken zijn bij ons Mentorschap programma tijdelijk kunnen ondersteunen. Maar om steun te blijven geven aan de jonge vrouwen die in ons kapsalon leren en werken is het moeilijk geweest. Hiervoor hebben we 300 euro per maand nodig om alle kosten voor de salon te dekken. Wij blijven ons best doen om dit te halen. 

 

Wat we wel hebben kunnen doen is inspelen op de situatie waar wij allemaal inzitten en dus hebben we gezichtsmaskers kunnen verkopen. Wij zijn ontzettend dankbaar aan Madelon Sieberichs die uren achter haar naaimachine zat en prachtige gezichtsmaskers maakte. Ze heeft er veel van verkocht. 

 

En wij zijn heel dankbaar voor alle individuele donaties die wij van vrienden en familie hebben kunnen ontvangen. Onze dankbaarheid is groot.

 

Good news for 2021

We thought carefully about how we can continue our Mentorship program in 2021 even with Covid restrictions and came up with a plan which we submitted to the Contribute Foundation just before Christmas. To our joy, the plan has been approved and accepted by them and we can’t wait to start 2021 with a positive step for our Project and all those involved in Nairobi. What a wonderful way to end what has been a difficult year, with renewed hope for the next one. We are so extremely grateful to the Contribute Foundation for their support and their trust in us. We will tell you all about our plan in our next newsletter

 

Goed NIeuws voor 2021

Wij hebben een uitgebreid plan geschreven voor wat wij willen doen om ons mentorschap programma door te laten onderwijzen in 2021, onlangs de Covid restricties. Deze plan hebben wij aan Stichting Contribute net voor de Kerst ingedeeld. Tot ons vreugde werd het plan geaccepteerd door Stichting Contribute. Het voelt als een mooi kerstcadeau en een geschenk uit de hemel.  In ons volgende nieuwsbrief zullen we meer over ons plan vertellen en wat wij zullen doen met het sponsorgeld van Stichting Contribute. 

  

 

Support Us/ Ons Project steunen

Would you like to donate? Is a monthly donation a possibility? This would be a great help to us.

Did you know that donations to ANBI registered charities are tax deductable? For info click on the link below.

 

Zou je een donatie willen doen? 

Misschien kun je  elke maand een vast bedrag doneren? We zijn hier ontzettend mee geholpen! 

 

Doneren: wist je dat donaties gegeven aan een ANBI geregistreerde stichting aftrekbaar zijn van de belasting? 

Je kunt hier meer informatie over vinden op:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

 

We would like to wish all our friends and supporters a very Merry Christmas and a Happy and Healthy 20201

En als laatste willen wij jullie en alle betrokkenen in Nederland en Nairobi een prettige kerst en een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen.